ΡΟΜΒΟΣ ΔΙΧΡΩΜΟΣ ΣΕ ΑΛΥΣΙΔΑ | Mario Konstantini Χειροποίητα Κοσμήματα

ΡΟΜΒΟΣ ΔΙΧΡΩΜΟΣ ΣΕ ΑΛΥΣΙΔΑ